< <
1 / total: 7

Úvod

Hříšnost, nespravedlnost, zármutek, pesimismus, potíže, osamocennost, strach, stres, frustrace, nedůvěra, bezohlednost, nervozita, hněv, žárlivost, zášť, drogová závislost, amorálnost, hazard, prostituce, hlad, chudoba, společenská korupce, zlodějna, válka, boj, násilí, útisk, strach ze smrti… Zprávy o těchto tématech se objevují v novinách a televizi každý den. Oblíbený tisk věnuje celé stránky těmto předmětům, zatímco ostatní vydávají na pokračování články o jejich psychologických a sociálních aspektech. Avšak naše obeznámenost s těmito pocity není omezena pouze na tisk; v každodenním životě se také často setkáváme s těmito pocity a, podstatněji, osobně je zakoušíme.

Lidé a společnosti usilují osvobodit se od hrozivých zážitků, nepořádku a represivních sociálních struktur, které ve světě převažovaly po dlouhá období. Stačí se podívat na staré Řecko; Římské impérium; carské Rusko, nebo takzvané Osvícení, a dokonce na neštěstí 20.století, které vidělo dvě světové války a celosvětové pohromy. Bez ohledu na to, na které století nebo místo zaměříte své zkoumání, obraz nebude znatelně odlišný.

V takovém případě, proč lidé neuspěli při řešení těchto problémů, nebo nebyly přinejmenším vynaloženy snahy k odstranění takových sociálních neduhů ze společnosti?

Lidé naráželi na tyto problémy v průběhu všech věků, jenže v každé době selhali při nalezení jakéhokoli řešení, jelikož metody, které k tomu používali, byly nevhodné. Vyhledávali různá řešení, vyzkoušeli rozmanité politické systémy, položili nepraktická a totalitní pravidla, rozpoutávali revoluce nebo se podřizovali zvráceným ideologiím, zatímco mnozí jiní dávali přednost tomu, zaujmout lhostejný postoj a pouze akceptovali současný stav.

V dnešní době jsou lidé téměř znehybněni tímto způsobem života. Jsou připraveni věřit, že tyto problémy "patří k životu". Zobrazují společnost odolnou proti těmto problémům jako pouhou nemožnou snovou utopii. Neustále a otevřeně vyjadřují svou nechuť k takovému způsobu života, přesto ho snadno přijímají, neboť si myslí, že nemají jinou možnost.

Vyřešení těchto problematických otázek je možné jen žitím podle principů "pravého náboženství". Jen když hodnoty pravého náboženství převládnou, může radostná a klidná scéna nahradit tento chmurný a nepříjemný obraz, který je odsouzen k pokračování, dokud budou Boží omezení ignorována. Jinak řečeno, lidé budou zotročeni těmito komplikacemi, dokud se budou vyhýbat hodnotám Koránu. Jednoduše řečeno, toto je "noční můra nevíry".

V této knize najdete, jak životní omezení "normami morálky" zavedené Koránem zjeveným lidstvu Bohem odstraní "noční můru nevíry", jak mohou být pesimismus, korupce a sociální neklid ve společnosti eliminovány, jak se jedinec může obklopit ideálním prostředím, jaké duchovní a materiální hodnoty pravděpodobně získá přilnutím k těmto normám morálky a nakonec, že jedinečná alternativa ke všem těmto problémům je koranická morálka.

Dosud se četné knihy snažily vypořádat se sociálními a psychologickými problémy, kterým společnost čelí. Jenže, co odlišuje tuto knihu od ostatních, je její důraz na nejvíce realistické řešení. Také lidi upřímně varuje před nepříjemnou budoucností, jíž budou pravděpodobně čelit, pokud se nepokusí uchýlit k tomuto řešení.

Očekáváme, že každý svědomitý čtenář pochopí, že mír, vzájemná důvěra a ideální sociální život jsou dosažitelné pouze přijetím hodnot Koránu a obrátí se k náboženství, kterým jest islám.

Pak se spokojeně připojí k řadám těch, kteří nikdy netrpí, duševně ani fyzicky, žádnou z výše uvedených komplikací. Okolo nich bude vždy dostatek laskavosti, pohodlí, lásky, úcty, pokoje a sebevědomí a morální ctnosti budou převažovat. Poznají, jak získat Boží uznání, dodržováním jeho limitů a příkazů Koránu. Takto, majíce víru v Boha, dosáhnou Jeho milosrdenství a nakonec vstoupí do Ráje.

 

1 / total 7
You can read Harun Yahya's book Noční Můra Nevíry online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top