Jak Pošetilí Vysvětlují Korán?

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
1 / total: 4

Úvod

Bůh, Pán světů, ten Jediný s nekonečným věděním a mocí, poslal Korán jako zdroj milosrdenství celému lidstvu. Udělil lidem své dobrodinní tím, že jim poslal tuto knihu. Ti, kdož odpověděli na tento dar od Boha s upřímností a vděčností, sklidí výhody; budou schopni Koránu rozumět, následovat ho, věřit v něj, a tak obdržet Jeho milost. Budou dobře odměněni v tomto světě a na Věčnosti. Naopak, ti, kdož přistupují ke Koránu s neupřímností a zaujatostí budou trpět následky svých činů. Nikdy nebudou chápat Korán ani benefitovat z jeho moudrosti, a utrpí ztrátu v tomto světě i na Věčnosti. A mohou to zkoušet, jak chtějí, nikdy nepoškodí Korán nebo islám.

Korán byl poslán jako kniha, které může snadno porozumět každý. Bůh praví v jednom z jeho veršů "Ó lidé, nyní vám přišlo od Pána vašeho varování a uzdravení toho, co v hrudích je skryto, i správné vedení a milosrdenství pro věřící." (Súra Junus: 57). Jak ilustrováno v tomto verši, ti, kdo věří v Boha a poslouchají své svědomí, mohou prospívat z Koránu a snadno rozumět jeho příkazům a následovat je.

Avšak ti lidé, kteří berou ohled na své nižší já, nepřijímají zcela moc Boha, a mají pochybnosti o Věčnosti, budou používat svou převrácenou logiku k dezinterpretaci koranických veršů. Bůh nás informuje o povaze takových lidí, kteří nehledají vedení v Koránu, v následujícím verši:

A vysvětlili jsme to v Koránu tomto, aby se upamatovali, avšak to jen rozmnožilo odpor jejich! (Súra al-Isra': 41)

Co jsme zatím řekli vyjasňuje, že pouze ti, kdo jsou upřímní ve své víře, rozumějí Koránu správně. Korán byl zjeven jako jasná kniha od Boha, aby ti z Jeho služebníků, kteří věří a kteří používají svůj rozum, mohli snadno rozumět a brát odsud vedení.

Jak víra roste, stejnou měrou roste i moudrost, upřímnost a strach z Boha. Následkem toho mohou být jemnější body a tajemství Koránu pochopena lépe.

Pokud osoba, která není věřící stále čte Korán upřímně a bez postranních úmyslů, lehce uzná, že je to posvátná kniha a stane se věřícím. Jelikož Boží verše jsou jasné, může se podle nich okamžitě jednat. Potom, co se jednotlivec stane věřícím, hloubka jeho víry, modlitba a úroveň jeho vědomostí budou faktory, které mu udělí přístup ke spletitostem a záhadám Koránu.

Na druhou stranu, ti bez obavy z Boha nemohou chápat Korán správně. Vlastně špatně chápou dokonce i ty nejzjevnější záležitosti, o nichž tvrdí, že je znají. Výslovná vyjádření jim připadají rozporuplná. Bez ohledu jak chytří, vzdělaní, kulturní nebo dobře informovaní o Koránu tito lidé mohou být, nejsou schopni pochopit jeho obsah kvůli nedostatku víry v Boha.

Když člověk zkoumá domnělá tvrzení učiněná lidmi, kteří oponují Koránu, mylná pochopení a logika, na níž jsou založena, jsou zjevné. Prospěcháři tvrdí, že vidí verše, které jsou tak jasné jako odporující si a matoucí. Korán uvádí zmatek, kteří ti, kdo ho popírají, projevují čelem k příkladům v rozmanitých částech Koránu a ptají se, "Co chtěl Bůh říct tímto příkladem?" Věru, právě tak, jak nás Korán informuje, v každém věku popírači uznali, přímo nebo jinak, jak nebyli schopni rozumět těmto příkladům. Toto je zázrak Koránu; verš, který je pro věřícího snadno srozumitelný se stává stejnoměrně matoucím pro nevěřícího. Toto ukazuje, že porozumění Koránu závisí na upřímnosti záměrů člověka a že je to Bůh, Kdo rozhoduje zda obdrží porozumění či nikoli. Toto je objasněno ve verši těmito slovy:

A kdo nespravedlivější je než ten, jenž při zmínce o znameních Pána svého se od nich odvrací a zapomíná na to, co ruce jeho předtím konaly? A srdce jejich jsme pokryli clonou, aby mu neporozuměli, a uši jejich jsme ucpali hluchotou. A i kdybys je k cestě správné vyzval, přece ji nikdy následovat nebudou. (Súra al-Kahf: 57)

Upřímný, svědomitý věřící může chápat a aplikovat základní duchovní předměty a příkazy v Koránu snadno. Náš Prorok (pokoj a Boží požehnání s ním) říká v jedné hadíth o Koránu toto:

Korán je slovo Boha, budiž uctíván a oslaven. Tak ať ten, kdo čte Korán jej respektuje a ctí tím, že nebude dělat věci, které On zakázal. (Ahmad Zija al-Din Gumušchanewi, Ramuz al-Ahadith, sv. I, Gonca Publishing, Istanbul, 1997, 227/10)

Avšak nevěřící, který je neupřímný a předpojatý, dokonce i pokud má znalost arabštiny spolu s ohromnými technickými znalostmi a je považován za odborníka ve svém oboru, nebude schopen pochopit Korán správně, jelikož sleduje své nižší já. Toto je proč postrádá schopnost úsudku. Jelikož nemůže usuzovat, nebude schopen ničeho více, než převrácených a bezmyšlenkovitých předpokladů při interpretaci koranických veršů.

Tato kniha diskutuje o důvodech, proč takoví nechápaví lidé špatně vykládají Korán, studuje různé příklady jejich nelogických komentářů a námitek ke koranickým veršům a odpovědi na ně. Navíc, bezmyšlenkovitost, předsudky a nedostatečná logika některých lidí, kteří jsou veřejností přijímáni jako renomovaní vědci anebo vážení intelektuálové, jsou také odhaleny užitím jejich vlastních námitek proti koranickým veršům.

 

1 / total 4
You can read Harun Yahya's book Jak Pošetilí Vysvětlují Korán? online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top