< <
1 / total: 13

Úvod

Charles Darwin

Charles Darwin

Před nějakými 150 lety, britský naturalista Charles Darwin navrhl teorii založenou na různých pozorováních během jeho cest, která však nebyla podpořena žádnými následnými vědeckými zjištěními. V podstatě jeho teorie evoluce sestávala z rozmanitých scénářů, předpokladů a dohadů, které si Darwin vysnil ve své fantazii.

Podle jeho evolučního scénáře se neživé látky náhodou spojily, aby daly vzniknout první živé buňce. Toto tvrzení bylo beze vší pochyby velice nepřesné, a nelze ho podpořit žádnými vědeckými důkazy nebo zjištěními. Znovu podle tohoto mýtu, se tento jednobuněčný život postupně rozvíjel —a opět náhodou—se proměnil v první druh bakterie—jinými slovy, postupně se vyvíjel. Podle evolučního omylu se všechny živé formy na Zemi, od bakterie po lidské bytosti, vynořily následkem téhož imaginárního procesu.

tek mercekli mikroskop

Mikroskop s jednou čočkou, který Darwin používal, odhaluje omezené a nevyvinuté technologické prostředky oné éry.

Darwinova tvrzení nebyla samozřejmě založena na žádném vědeckém důkazu nebo zjištěních. Jenže vědecké chápání a technologické prostředky dostupné v oné době byly na dost primitivní úrovni, plný rozsah směšné a nereálné povahy jeho tvrzení se proto neobjevil na dením světle. V takovém klimatu se darwinovým scénářům dostalo přijetí v mnoha kruzích.

Základem Darwinovy teorie evoluce byl materialismus. Proto to netrvalo dlouho, a tato teorie byla přijata materialisty. Jelikož materialistické kruhy popíraly skutečnost stvoření, slepě se chopily evoluční teorie a dokonce prohlásily, že je údajně vědeckým základem jejich vlastních názorů na svět.

böcek, fosil

Jedním z hlavních zjištění, které vyvrací evoluční teorii je fosilní záznam, který zjevuje, že stavba živých druhů zůstává nezměněna po desítky milionů let. Vyobrazen je hmyz žijící v dnešní době a jeho zkamenělina stará 50 milionů let. Tyto druhy, které zůstávají stejné po 50 milionů let, vyvracejí evoluci.

Provedením rozsáhlého výzkumu a zkoumání, a zakládáním umělých prostředí v laboratořích, se snažili přijít se zjištěními, která by podporovala Darwinovu teorii. Avšak každý kousek výzkumu a každé nové zjištění, které obdrželi, pouze tvořil důkaz evoluci vyvracející spíše než potvrzující. Věda a technologie přestály rychlý vývoj od počátku 20.století, a vyvrátily evoluční teorii. Všechna odvětví vědy předmětem se zabývající–jako je mikrobiologie, biomatematika, buněčná biologie, biochemie, genetika, anatomie, fyziologie, antropologie a paleontologie-odhalila nespočet důkazů, které zcela podkopávají evoluční teorii.

Fosilní záznam je asi nejdůležitějším důkazem, který demoluje tvrzení teorie o evoluci. Zkameněliny odhalují, že živé formy na Zemi nikdy neprošly ani tou nejmenší změnou a nikdy se nevyvíjely jedna z druhé. Při zkoumání fosilního záznamu vidíme, že dnes jsou živé organismy přesně stejné, jako byly před stovkami milionů let—jinými slovy, že nikdy neprodělaly evoluci. Dokonce i během nejstarších období se živé formy objevovaly náhle s velmi složitou stavbou–s dokonalými a nadřazenými znaky, jako mají jejich dnešní vrstevníci.

Toto demonstruje jeden neoddiskutovatelný fakt: Živé organismy nevznikly imaginárním evolučním procesem. Všechny živé organismy, které kdy na Zemi existovaly, byly vytvořeny Bohem. Tento fakt stvoření je znovu odhalen ve stopách zanechaných bezchybnými živými organismy.

Tato kniha vám neposkytne jen informaci jako, co jsou fosilie a jak jsou nalézány, ale i bližší průzkum rozmanitých fosilizovaných vzorků, miliony let starých, které jsou stále schopny prohlašovat, "Nikdy jsme neprošli evolucí; byli jsme stvořeni." Zkameněliny, o nichž se bavíme a jsou zobrazeny v této knize, jsou jen několika příklady stovek milionů vzorků, které dokazují skutečnost stvoření. A dokonce i těch několik málo stačí, aby dokázaly, že evoluční teorie je hlavní mystifikace a klam v historii vědy.

eğrelti otu ve fosil semender ve fosil

Kapradí si uchovalo stejnou strukturu ode dne, kdy bylo stvořeno. Kapradí, co zůstalo stejné po zhruba 300 milionů let, je jedním kouskem důkazu ověřujícím neplatnost evoluční teorie.

125 milionů let stará fosilie mloka a jeho dnešní protějšek.

 

1 / total 13
You can read Harun Yahya's book Atlas Stvoření online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top