Existence Alláha

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
1 / total: 5

Úvod

Rozhlédněte se kolem sebe z místa, kde sedíte. Zjistíte, že všechno v místnosti je „vytvořené“: stěny, čalounění, strop, křeslo, ve kterém sedíte, brožura, kterou držíte v ruce, sklo na stole a další nespočetné detaily. Nic z toho všeho ve vaší místnosti neexistuje samo od sebe. Dokonce i jednoduché smyčky koberce byly někým vytvořené, neobjevily se samovolně nebo náhodou.

Člověk, který si chce přečíst knihu ví, že byla napsána nějakým autorem z určitého důvodu. Ani by ho nenapadlo, že by ona kniha mohla vzniknout náhodou. Stejně tak člověk, který vidí sochu, vůbec nepochybuje, že byla vytvořena sochařem. A nejen umělecká díla: i několik cihel položených jedna na druhou vyvolá v člověku myšlenku, že právě takto byly kýmsi položené s konkrétním záměrem. Proto všude, kde je řád - ať malý či velký - musí existovat také nějaký původce a ochránce tohoto řádu. Kdyby někdo přišel a řekl, že surové železo a uhlí se náhodou daly dohromady, aby vytvořily ocel, a z ní se pak zase sestrojila Eiffelova věž opět čirou náhodou, nebyl by takový člověk a ti, kteří mu uvěřili, považováni za blázny?

Tvrzení o evoluční teorii, jedinečné metodě popření existence Boha, se od tohoto nijak neliší. Podle této teorie anorganické molekuly vytvořily náhodně aminokyseliny, aminokyseliny vytvořily náhodně proteiny a nakonec proteiny vytvořily opět čistě náhodně živé organismy. Pravděpodobnost, že by byl nějaký živý tvor vytvořen náhodou, je však menší než pravděpodobnost, že by byla Eiffelova věž vytvořena stejným způsobem, protože i ta nejjednodušší živá buňka je mnohem komplikovanější než jakákoli stavba na světě vytvořená lidskou rukou.

Jak je možné myslet si, že rovnováha na světě vznikla náhodou, když je mimořádná harmonie přírody pozorovatelná pouhým okem? Je zcela nerozumné tvrdit, že vesmír, jehož každý bod naznačuje existenci Stvořitele, vznikl sám od sebe.

Měl by tedy existovat někdo, kdo naplánoval rovnováhu, kterou je možné vidět všude, od našeho těla až po nejzazší kouty nepředstavitelně rozlehlého vesmíru. Kdo je tedy ten Stvořitel, který o všem rozhodl tak rafinovaně a vše stvořil?

Nemůže to být žádná fyzická bytost přítomná ve vesmíru, protože Jeho musí být vůle, která existovala před tímto vesmírem, a teprve potom byl stvořen vesmír. Všemohoucí Stvořitel je Jeden, ve kterém má vše svůj počátek, Jeho existence však nemá počátek ani konec.

Náboženství nás učí o identitě našeho Stvořitele, jehož existenci objevujeme vlastním rozumem. Prostřednictvím toho, co nám zjevil jako náboženství, víme, že On je Bůh, Milosrdný a Slitovný, který stvořil nebesa a zemi z ničeho.

Ačkoli většina lidí je schopna pochopit tento fakt, za celý život si to neuvědomí. Když se dívají na obraz krajiny, zajímá je, kdo ji namaloval. Pak dlouze chválí umělce za jeho krásné umělecké dílo.

Přestože mají před sebou spoustu originálů skutečného světa, který namaloval, jakmile od něj odhlédnou, dál ignorují existenci Boha, který je jediným vlastníkem všech těchto krás. Ve skutečnosti není třeba provádět žádný rozsáhlý výzkum, abychom pochopili existenci Boha. I kdyby někdo z nás musel žít v jedné místnosti od narození, našla by se jen v této místnosti nespočetná řada důkazů, která by mu stačila pro pochopení existence Boha.

Lidské tělo je tak přeplněné důkazy, že by je nemohlo obsáhnout ani mnoho vícedílných encyklopedií. Věnujeme-li tomu všemu jen pár minut soustředěného přemýšlení, k pochopení existence Boha to postačí.

Současný řád je chráněn a udržován Bohem.

Lidské tělo není jediným důkazem k přemýšlení. Život je na každém čtverečním milimetru země, ať už je pro člověka okem viditelný či nikoli. Svět je plný živých bytostí, od jednobuněčných organismů po rostliny, od hmyzu po mořské živočichy a od ptáků po člověka. Když si naberete plnou hrst zeminy a podíváte se na ni, i v ní objevíte spoustu živých tvorů s různými vlastnostmi. To samé platí pro vzduch, který dýcháte. Dokonce i na vaší pokožce je množství živých organismů, jejichž jména neznáte. Ve střevech všech živých tvorů jsou milióny bakterií nebo jednobuněčných organismů, které napomáhají trávení. Populace živočichů na světě je mnohokrát větší než lidská populace. A když se zamyslíme i nad světem rostlin, zjistíme, že na zemi není jediné místo, kde by nebyl život.

Všichni tito tvorové, kteří jsou rozšířeni na území miliónů čtverečních kilometrů mají různou stavbu těla, různý způsob života a různým způsobem přispívají k ekologické rovnováze. Je absurdní tvrdit, že ti všichni vznikli náhodou bez jakéhokoli záměru či účelu. Žádný živý tvor nevznikl sám od sebe nebo vlastním přičiněním. Žádné náhodné dění nemůže nikdy vyústit v tak komplikované systémy.

Všechny tyto důkazy nás vedou k závěru, že vesmír funguje s určitým „vědomím“. Co je tedy zdrojem tohoto vědomí?

Určitě to nejsou ani živí, ani neživí tvorové, kteří jsou v tomto vesmíru. Nemohou ani udržovat harmonii, ani zachovávat řád. Existence a sláva Boha se ukazuje prostřednictvím nespočetných důkazů ve vesmíru. Ve skutečnosti neexistuje na zemi jediný člověk, který by z hloubi duše nepřijal tuto zřejmou skutečnost.

Zatím to však popírají „z nespravedlnosti a pýchy, přestože duše jejich přesvědčeny byly o pravdivosti jejich“, jak se uvádí v Koránu (Korán, 27:14)

Tato brožura má poukázat na realitu, od které se někteří lidé odvracejí, protože odporuje jejich zájmům, a také má odhalit podvody a nesmyslné závěry, na kterých jsou založené některé myšlenkové systémy. Proto se brožura dotýká mnoha rozličných témat.

Ti, kteří si tuto brožuru přečtou, znovu uvidí nepopiratelné důkazy Boží existence a budou svědky toho, že Boží existence zahrnuje vše: „rozum“ tohle ví. Přesně, jak Bůh stvořil tento všudypřítomný řád, tak ho také neustále udržuje.

 

1 / total 5
You can read Harun Yahya's book Existence Alláha online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top