Existence Alláha

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
5 / total: 5

Závěr

Beze sporu není nic důležitějšího než stvoření člověka a to, aby poznal svého Stvořitele. V této brožuře jsme se pokusili porozumět tomu, co je pro každého člověka tou nejdůležitější otázkou.

Myslíme si, že je na tomto místě nutné čtenáři připomenout, že člověk nepotřebuje spousty informací, aby pochopil, že vesmír a vše, co je v něm, včetně člověka samého, bylo stvořeno. Svým svědomím i rozumem dokáže malé dítě i dospělý člověk pochopit, že byl stvořen. Slova proroka Abrahama v Koránu jsou velmi dobrým příkladem toho, co máme na mysli.

Prorok Abraham žil kdysi ve společnosti, která nevěřila v Boha a místo toho uctívala modly. Přestože se mu nikdy nedostalo žádného učení o existenci Boha, pochopil svým rozumem a svědomím, že byl stvořen - a navíc, že byl stvořen Bohem, který stvořil nebesa a zemi. V Koránu je to podáno takto:

„A když se nad ním rozprostřela noc, spatřil hvězdu a zvolal: ,Toto je Pán můj!' Když však zapadla, řekl: ,Nemám rád zapadající.' A když spatřil vycházející měsíc, zvolal: ,Toto je Pán můj!' Když však zapadl, řekl: ,Jestliže mne Pán můj správně nepovede, budu určitě patřit k lidu zbloudilému!' A když spatřil vycházející slunce, zvolal: ,Toto je Pán můj, neboť jest největší!' A když zapadlo, řekl: ,Lide můj, nejsem zodpovědný za to, co k Bohu přidružujete, nýbrž obracím se - jako haníf - k tomu, jenž nebesa i zemi stvořil, a nebudu patřit k těm, kdož k Bohu přidružují.'“ (Korán, 6:76-79)

Jak vidíme na příkladu proroka Abrahama každý, kdo má rozum a svědomí, a hlavně každý, kdo „nespravedlivě a domýšlivě neodmítá“, je schopen pochopit, že vesmír byl stvořen a navíc že byl stvořen s úžasným řádem a plánem.

Postoj těch, kdo popírají existenci Boha navzdory všem zjevným znamením, která jsou všem na očích, nepochybně překvapuje ty, kdo mají rozum a svědomí. O těch, kdo nevěří v Boží moc stvoření, se v Koránu říká:

„Udivuje-li tě něco, pak věru jsou udivující jejich slova: ,Až staneme se prachem, budeme skutečně vzkříšeni novým stvořením?' To jsou ti, kdož v Pána svého nevěří, a budou mít řetězy na šíjích svých a stanou se ohně obyvateli a v něm budou nesmrtelní.“ (Korán, 13:5-6)

To, o čem se hovoří v této brožuře, je důležitější než cokoli jiného ve vašem životě. Možná se vám doposud nepodařilo pořádně se zamyslet nad významem tohoto tématu nebo jste na to možná ještě nikdy ani nepomysleli. Buďte si však jisti, že poznání Boha, který vás stvořil, je důležitější a naléhavější než cokoli jiného, co můžete udělat.

Přemýšlejte o tom, čím vás obdařil. Žijete ve světě dokonale naplánovaném do nejmenšího detailu a stvořeném právě pro vás. Na tomto procesu nemáte žádný podíl. Jednoho dne jste otevřeli oči a byli obdařeni nespočetnými dary. Vidíte, slyšíte, cítíte…

Je to tak, protože toto stvoření bylo z Jeho vůle. V jednom koránském verši se praví:

„Bůh vás vyvedl z útrob matek vašich, aniž jste měli nějaké vědění, a pak vám sluch, zrak i srdce dal - snad budete vděční.“ (Korán, 16:78)

Jak říká tento verš, nebyl to nikdo jiný než Bůh, kdo vám dal vše, co máte, a kdo stvořil vesmír, ve kterém žijete. Proto pojďte a odevzdejte se Bohu a buďte mu vděčni za všechny dary, kterými vás obdařil, a získejte tím věčnou odměnu. Uděláte-li opak, zachováte se nevděčně a vystavíte se věčnému trestu z vůle Boha.

Buďte si jisti: On existuje a je vám velmi blízko…

Vidí a ví o všem, co děláte, slyší každé slovo, které vyslovíte…

Buďte si jisti, že každý, včetně vás, mu bude brzy skládat účty…

 

“Sláva Tobě” řekli, “my máme vědení jen o tom, čemus nás Ty naučil,
neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!”
(Korán, 2:32)

 

5 / total 5
You can read Harun Yahya's book Existence Alláha online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top